Младена Прелић: (Н)и овде (н)и тамо - Етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века

Srđan Radović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 189-191