Ujedinjena Evropa: ekonomske, obrazovne i političke integracije

Vladimir Ribić

Apstrakt: U osnovi stvaranja ujedinjene Evrope, odnosno širenja Evropske unije, nalaze se ekonomske, obrazovne i političke integracije. Ključni elementi ekonomskog jedinstva su zajedničko tržište i monetarna unija, dok se obrazovne integracije manifestuju kroz zajedničke institucije i programe za unapređenje stručnosti i mobilnosti studenata, nastavnika i istraživača. Kada je u pitanju političko ujedinjenje, težnja za stvaranjem unije evropskih država suprotstavljena je formiranju atlantskih, odnosno evro-američkih organizacija. Takođe značajan je i konflikt između onih koji se zalažu za konstituisanje čvrste federacije i onih koji su za postojanje labavije unije evropskih država. Ekonomske, obrazovne i političke integracije su izraz pannacionalizma, čiji bi uspeh mogao da dovede do stvaranja evropske nacije, zasnovane na građansko -teritorijalnom principu.

Ključne reči: ujedinjena Evropa, ekonomske integracije, obrazovne integracije, političke integracije, pannacionalizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (1), pp. 61-80