Субстантивизам и формализам у економској антропологији

Miloš Matić

Apstrakt: Субстантивизам и формализам су у економској антропологији два различита погледа на објекат, метод и приступ анализи економског понашања човека. Док се први приступ приписује антрополозима, други долази из класичне економије. Субстантивизам полази од тезе о јасној разлици између економске организације примитивних и модерних друштава и од тезе да је економска активност усмерена ка обезбеђивању основних средстава за живот. Формалисти полазе од тога да су теоријске концепције класичне економије примељиве на све типове друштва и да се свака економска активност може свести на рационалну економску калкулацију односа између уложеног и остварене користи. Концептуална разлика између субстантивиста и формалиста може се посматрати и као дилема да ли у анализи економског понашања у обзир треба или не треба узимати разне социјалне и културне (неекономске) факторе. Дебата, теоријска и методолошка, вођена између субстантивиста и формалиста, иако понекад јалова или жустра, ипак је изнедрила многа научна решења у економској антропологији, покренула нове теме и дебате, дала одговоре и поставила нова питања.

Ključne reči: економска антропологија, субстантивизам, формализам, дебата, рационална економска калкулација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 139-152