Primena folklornog dijamanta na idiokulturi novobeogradskog bloka 63

Emilija Mijić

Apstrakt: Rad je zasnovan na elaboraciji folklornih narativa, folklorne komunikacije, ponašanja i grupnih identiteta na primeru ispitanika iz novobeogradskog bloka 63. U osnovi je baziran na uliĉnom folkloru, jer grupacija o kojoj je reĉ, svoje slobodno vreme provodi na ulici, a s obzirom na to da rade uliĉne poslove, prostor u kome provode većinu dana jeste upravo ulica. Ova grupacija ima specifiĉan sleng, kao i gestikularni pozdrav, te su upravo kroz folklornu komunikaciju oni sebe odredili kao jedinstvenu i posebnu grupu, sa izraţenim lokalnim identitetom. Cilj rada jeste da se potvrdno odgovori na pitanje Riĉarda Dorsona ‟‟Ima li folklora u gradu?‟‟ i da pokaţe kako se analiza folklornih narativa moţe izvesti na primeru male, urbane grupe u Beogradu. Cilj istraţivanja jeste da se utvrdi da li se ispitivana grupacija, koja je puna kontradiktornosti unutar svog pogleda na svet, moţe svrstati u kategoriju podkulturne grupe ĉiji je identitet nastao simbiozom teritorijalnog identiteta, lokal patriotizma i pogleda na svet razliĉitih podkulturnih stilova i vrsta.

Ključne reči: folklorni dijamant, idiokultura, teritorijalni identitet, subkultura, Novi Beograd, 63. blok

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 125-137