Интернационализација домородачког покрета

Dragica Marković

Apstrakt: У овом тексту описана је интернационализација домородачког покрета,пре свега, кроз хијерархијски конституисане институције Уједињених нација. Интернационализација поменутог покрета је уствари представљала стварање „светског домородачког гласа“ који је стекао међународну пажњу и указао на проблеме маргиналних и угрожених народа великог броја држава, а чија је највећа претња глобални капитализам. Кроз опис деловања домородачких активиста у УН, указано је на који се начин одвија њихова борба за остваривање тзв.домородачких права (попут права на територију и управљање природним ресурсима), путем стратегија, дискурса и концепата, али и установљавањем конвенција, декларација, конституисањем концепта домородачког знања или идеја колективног права и права на традиционалне ресурсе. На овај начин отпочела је дебата о домородачким правима, која је почела да изазива и доводи у питање саму идеју на којој почива поредак држава у свету – идеју либералне демократије и индивидуалног права.

Ključne reči: домородачки народи, домородачки интернационални покрет, Уједињене нације, домородачка права, домородачки дискурси, право на традиционалне ресурсе, домородачко знање, домородачка екополитика

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 67-82