O profesoru dr Dušanu Bandiću – prvom predsedniku etnološkog društva srbijе

Lidija Radulović

Apstrakt: Pregled nauĉnog rada i struĉne delatnosti profesora dr Dušana Bandića predstavljen je kroz angaţovanost na funkcijama u strukovnim udruţenjima i institucijama, popularizaciju etnologije i nauĉni rad. Akcenat je na predstavljanju izabranih nauĉnih radova i knjiga koje su ostvarile poseban uticaj i imale izuzetan znaĉaj u srpskoj ali i u jugoslovenskoj etnologiji i antropologiji.

Ključne reči: Dušan Bandić, narodna religija, narodno pravoslavlje, etnologija, antropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2008, no. 1 (12), pp. 11-19