АНТРОПОЛОШКО ПРОУЧАВАЊЕ МАРГИНАЛНИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА: МЕТОДОЛОГИЈА ТЕРЕНСКОГ РАДА

Bojan Žikić

Apstrakt: Савремени антрополошки теренски рад не обавља се одавно искључиво у егзотичним пределима, нити у руралним срединама. Самим тим, групе људи које постају микродруштвени оквир у којем се врше антрополошка проучавања, постају све разноврсније по свом облику, садржају и устројству, а неке од њих и тешко доступне, управо због начина живота који воде. Такво стање изискује и методолошке иновације у погледу непосредног истраживачког рада на терену. Квалитативна истраживања представљају један од антрополошких одговора на дату ситуацију, с техникама осмишљеним да помогну у добијању информација које на најбољи начин илуструју не само праксу група које су проучаване, већ и њихов поглед на свет, разлоге и мотиве њиховог социокултурног понашања. Методологија квалитативних антрополошких проучавања показала се посебно погодном за проучавање маргиналних друштвених група, попут интравенских корисника дроге или сексуалних радница, на пример, а иначе се користи у социјално епидемиолошким истраживањима и онима која су усмерена на проблеме јавног здравства уопште.

Ključne reči: антропологија, квалитативна методологија, теренски рад, маргиналне друштвене групе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2007, no. 71 (71), pp. 39-52