Primena antropologije u razvoju bivših kolonija

Vladimir Ribić

Apstrakt: Razvojna antropologija je profesija utemeljena u opštoj antropologiji, a njena jedina perspektiva u odnosu na planiranje razvoja proizlazi iz razumevanja procesa birokratskog odlučivanja i korišćenja dubinskog znanja o kulturi, institucijama i istorijskim trendovima određene zemlje, kao i iz uvida dobijenih komparativnim proučavanjima sličnih institucija u drugim zemljama. Cilj je da se pomogne razjašnjavanje i predviđanje konsekvenci odluka u vezi s raspodelom resursa, a glavna karakteristika ovakve perspektive je fokusiranje na, u kulturnom obrascu utemeljene, percepcije, ciljeve, interese, strategije i organizaciju planiranih korisnika i članova drugih grupa, uključujući elite i administratore, čija je saradnja preduslov promene. S druge strane, antropolozi koji se suprotstavljaju takvom shvatanju razvojne antropologije odbacuju zapadnjačko viđenje razvoja kao istorijske nužnosti.

Ključne reči: razvojna antropologija, razvoj, održivost

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2007, no. 2 (1), pp. 29-40