РУРАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ИДЕНТИТЕТИ МАЊИНА У ПЕРИОДУ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ: ОГЊАНОВО У ЈУГОЗАПАДНОЈ БУГАРСКОЈ

Gordana Gorunović

Apstrakt: Предмет овог рада је етнички мешовито насеље, село Огњаново у подручју Месте (Западни Родопи) у југозападној Бугарској. У њему се износе социо-демографске, економске и културне одлике села, као и етнографски опис егзистенцијалних услова и начина живота ромске групе у локалној заједници, а потом указује на појаву новог друштвеног фактора, на делатност невладине ромске организације у селу. Уочени феномен, постепено напуштање традиционалне исламске религије Рома и прихватање нове под утицајем протестантских верских заједница посматра се као нови елемент у самодефинисању и идентификацији Рома у етнички и конфесионално сложеној локалној заједници и средини, коју чине већински Бугари православни хришћани и Бугари муслимани, Помаци, и мањински Роми.

Ključne reči: Огњаново, југозападна Бугарска, Бугари хришћани, Бугари муслимани – Помаци, ромска заједница, Фондација Интегро, протестантизација, идентитет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2007, no. 71 (71), pp. 15-38