Pseudomarksizam i protofunkcionalizam u srpskoj etnologiji: Kulišić vs. Filipović

Gordana Gorunović

Apstrakt: U radu se ukazuje na jednu epizodu iz istorije srpske etnologije koja je indikativna za stanje u domaćoj nauci u periodu posle Drugog svetskog rata (1950-te). Polemika povodom funkcionalizma i savremene etnologije između Špire Kulišića, tada vodećeg zastupnika istorijskog materijalizma (struja pseudomarksizma) i Milenka Filipovića, zagovornika perspektive socijalne etnologije i funkcionalnog pristupa (struja protofunkcionalizma), posmatra se kao kritičan momenat u akademskoj etnologiji.

Ključne reči: srpska etnologija, pseudomarksizam, protofunkcionalizam,ideološka kritika, polemika

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (2), pp. 185-208