Uticaj srednjovekovnog rudarstva na životnu sredinu centralnog Balkana

Mirko Vranić

Apstrakt: Sa razvojem rudarstva od sredine XIII veka dolazi do pojave naselja u blizini mesta eksploatacije i prerade rude. Platoi na pošumljenim planinskim kosama, koje se spuštaju prema rekama i potocima, bili su pogodni za njihovo formiranje. Dosadašnja saznanja o prostornoj i društvenoj organizaciji rudarskih naselja pružaju nam ograničene mogućnosti za praćenje odnosa između prirodnog i izgrađenog okruženja. Iako precizniji podaci i dalje nedostaju, zagađenje životne sredine, usled kontaminacije zemljišta, voda i vazduha, između ostalog povezuje se sa topionicama postavljanim u neposrednoj blizini. Zahvaljujući istraživanjima problema koje stvara moderna industrija, možemo steći uvid u uticaj prethodnih praksi rudarstva i obrade metala na okolinu i zdravlje ljudi.

Ključne reči: rudarstvo, topionice, srednji vek, Srbija, zagađenje, životna sredina

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2021, no. 16 (3), pp. 723-738