O povezanosti zaštite manjinskog nematerijalnog kulturnog nasleđa i vrednovanja društveno-humanističkih nauka u Republici Srbiji. Preliminarna razmatranja rezultata ukrštenih istraživanja

Miloš Milenković Marko Pišev Jelena Ćuković

Apstrakt: Rezultati teorijskih i terenskih istraživanja a) stanja zaštite manjinskog nematerijalnog kulturnog nasleđa i b) kriterijuma vrednovanja društveno-humanističkih nauka u Republici Srbiji, pokazuju jasnu i zabrinjavajuću korelaciju. Naizgled paradoksalno, društveno-humanističke nauke na srpskom jeziku se u odnosu na druga naučna polja nalaze u podjednako nepovoljnom, potcenjenom položaju, kao i kulturno nasleđe manjina u odnosu na većinsko. Analiza pokazuje da, iako sebe uglavnom ne percipiraju na taj način, srpski društveno-humanistički naučnici čine vulnerabilnu društvenu grupu u sektoru nauke i visokog obrazovanja, u smislu u kom su to i nacionalne manjine i etničke zajednice u pogledu državne kulturne politike. U tekstu se, na osnovu zaključaka analize ukrštenih izabranih nalaza višegodišnjih terenskih i teorijskih istraživanja, formulišu i predlozi kako otkloniti postojeće i prevenirati buduće faktore vulnerabilosti, posebno putem saradnje ove dve, često međusobno suprotstavljene grupe.

Ključne reči: antropologija nauke i visokog obrazovanja, vrednovanje istraživanja, multikulturalizam, nauka u društvu, društveno-humanističke nauke, kulturno nasleđe, istraživanje vulnerabilnih grupa

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2021, no. 16 (2), pp. 375-390