ИЗЛОЖБА „СВИРАЛЕˮ ИЗ ЗБИРКЕ МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА И СПОНА С НЕМАТЕРИЈАЛНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ

Nataša Mladenović Ribić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2020, no. 84 (84), pp. 143-152