ПРОЛЕГОМЕНА ЗА АГРАРНО НАСЛЕЂЕ У ЕТНОГРАФСКОЈ МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Marko Stojanović

Apstrakt: Деценијама усаглашавана етнографска музејска делатност ослањала се на музеализацију материјалних културних сведочанстава која, међу осталима о целокупној народној култури, документују и аргументују културу привређивања традиционалних сеоских заједница. Неминовни, показало се, процес нестајања традиционалних образаца и облика привређивања довео је до дистинктивног односа примене данашњег аграра према некадашњим системима у основи примерених очувању и одрживости природног окружења на дуге стазе. Могућности за укључивање идеје, појма и садржаја савременог концепта аграрног наслеђа у етнографску музејску делатност, њену будућу мисију и визију, уједно отварају простор за шири дијалог носилаца јавног дискурса о наслеђу с припадницима локалних заједница који данас, у значајно отежаним условима, покушавају да одрже постојећа или ревитализују замрла знања, вештине и праксе везане за земљорадњу, сточарство, воћарство и виноградарство, као и остале традиционалне привредне делатности.

Ključne reči: аграрно наслеђе, музејско наслеђе, нематеријално културно наслеђе, етнографска музеологија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2020, no. 84 (84), pp. 119-140