РИТУАЛ, МАГИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ У АНТРОПОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

Dunja Njaradi

Apstrakt: Овај рад прати, из више различитих углова, вишедеценијско промишљање ритуала и магије у антропологији. Рад почиње дискусијом изузетно плодног опуса антрополога Виктора Тарнера, који је утемељио антрополошко изучавање ритуала у двадесетом веку. Тарнер је шему „обреда прелазаˮ етнолога Арнолда ван Генепа увео у ширу антрополошку мисао, а кроз сарадању с драмским редитељем Ричардом Шекнером, која је померила границе многих дисциплина, конструисао је широко поље студија извођења (енгл. performance studies). Други део рада ће, у намери да представи новије трендове и премишљања ритуала, указати на „потешкоћеˮ у антрополошком бављењу магијом као нечему што константно бежи рационалном/научном објашњењу, али и као нечему што представља једно од суштинских питања значајних за дисциплину.

Ključne reči: ритуал, магија, позоришна антропологија, извођење (performance)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2020, no. 84 (84), pp. 103-116