ОБРЕДНИ ХЛЕБОВИ У ВЕЛИКОПЛАЊАНСКОМ КРАЈУ

Katarina Selenić

Apstrakt: Рад је настао као резултат теренског рада спроведеног у Великој Плани и околним селима у периоду јул–август 2019. године. Током истраживања ове теме за потребе дипломског рада усредсредила сам се на дескрипцију, класификацију и анализу обредних хлебова који се традиционално припремају, тј. месе за најзначајније српске празнике у Великој Плани и њеној околини, као и трансформацију до које је дошло у примени обредних хлебова у овом крају, односно на то који су обредни хлебови опстали до данашњих дана, који се више не мешају/спремају и каква је њихова функција и значај у савремено доба.

Ključne reči: етнографија, обредни хлебови, обичајна пракса, великоплањански крај, теренски рад

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2020, no. 84 (84), pp. 75-102