КУЛТУРА СТАНОВАЊА У МАЧВИ – ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Miloš Matić

Apstrakt: Истраживање културе становања у Мачви спроведено је као једна од тема у оквиру ширих етнолошких и антрополошких истраживања становништва Мачве, којa реализује Етнографски музеј у Београду. У првом делу рада изнео сам основне теоријске поставке истраживања. То су с једне стране схватања појма вернакуларне архитектуре, а с друге стране теоријска схватања човековог организовања простора. Истраживање културе становања усредсређено је, дакле, превасходно на доживљај, уређење и искоришћавање стамбеног простора, где је тај простор схваћен у руралној парадигми, односно не као ограничен самим стаништем (кућом). Изнео сам најопштије закључке након примарних етнографских истраживања, а намера је да овај рад уједно буде усмерење и инспирација за друге истраживаче пре него што дам коначну антрополошку анализу културе становања у Мачви.

Ključne reči: култура становања, вернакуларна архитектура, простор, уређење, кућа, Мачва

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2020, no. 84 (84), pp. 13-29