„Батина без шаргарепе“: антрополошка анализа дневне штампе о обавезној ММР вакцинацији у Србији

Marija Brujić

Apstrakt: У научном и јавном дискурсу сматра да су вакцине једно од највећих медицинских достигунућа у свету. Међутим, историјски гледано, вакцинација је увек наилазила на отпор у јавности због претпостављених негативних исхода. Обавезна дечја вакцина против малих богиња, заушки и рубеоле (ММР) предмет је текуће контровезе о штетности вакцина у Србији. С тим у вези, у овом раду се истражује медијска презентација ММР имунизације у Србији. На који начин је државни здравствени наратив у дневној штампи у Србији представљао ММР иму- низацију током 2014–2020? То је уједно и период последње две епидемије малих богиња (2014/15; 2017/18). У раду се користи теоријски приступ „текст-контекст- хипертекст“ Љиљане Гавриловић на примерима домаће дневне штампе. Резулта- ти показују да државни здравствени наратив превиђа да је у корену неповерења у вакцину неповерење у државу и здравствени систем и да би законске мере за унапређивање одзива на вакцинацију требало да следе из унапређивања поверења у државу, а не обрнуто.

Ključne reči: ММР вакцинација, Република Србија, епидемије малих богиња 2014/15 и 2017/18, дневна штампа

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2020, no. 15 (4), pp. 979-1006