НАРОДНА КУЛТУРА У МУЗЕОЛОГИЈИ МЕДИЦИНЕ ПОГЛЕД НА ПУБЛИКАЦИЈУ МУЗЕАЛИЗАЦИЈА МЕДИЦИНЕ: МУЗЕЈИ И ЗБИРКЕ У СРБИЈИ

Marko Stojanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2019, no. 83 (83), pp. 109-115