ЛОКАЛИТЕТ У СЕЛУ ДИЋИ – КОНТИНУИТЕТ ПОШТОВАЊА КУЛТА МРТВИХ

Vanja Jovanović Bojana Volaš

Apstrakt: Локалитет „Манастирскоˮ у селу Дићи одликује се изузетним континуитетом трајања. Први налази датирају из бронзаног доба – праисторијски тумул који чини најстарији налаз на локалитету. Темељи цркве с краја 13. века, с корпусом хоризонтално постављених споменика украшених симболима изведеним у рељефу чине другу групу налаза, датирану од 13. до 16 века. Надгробни споменици из 19. века физички повезани с модерним обележјима сахрањивања из 20. и 21. века образују трећу целину налаза. Рад прати конзервацију и рестаурацију како стећака, тако и једног предмета из групе керамичких артефаката из периода од 16. до 18. века. Наведени су и анализирани узроци девастације ове две врсте налаза и описан је специфичан конзерваторско-рестаураторски третман предмета од камена и предмета од керамике с овог локалитета. Конзервацијом овог гробља створена је прегледна целина спремна за археолошко, етнолошко и историјско истраживање. Средњовековно гробље у селу Дићи представља једну од највећих и најкомплекснијих некропола на територији Србије и има изузетан историјски значај због којег га је непходно сачувати, детаљније истражити и адекватно презентовати.

Ključne reči: локатитет „Манастирскоˮ, надгробни споменици, стећци, орнаменти, керамички фрагменти, девастација, конзервација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2019, no. 83 (83), pp. 63-88