АНТРОПОЛОШКА МУЗЕАЛИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МУЗЕЈУ ЈАДРА

Jelena Tanacković

Apstrakt: У складу с променом која се последњих деценија догађа у музејским установама, у раду ће бити речи о музеализацији нематеријалног културног наслеђа у деловању Музеја Јадра. Из перспективе антрополошке музеологије размотриће се однос процеса музеализације, антропологизације и области нематеријалног културног наслеђа. С посебним акцентом на обичајним праксама, веровањима и изразима који су идентификовани на територији Јадра промислиће се могућност систематизације у музејским установама, као и контекстуализација нематеријалног културног наслеђа кроз интерсекторску сарадњу културе и туризма.

Ključne reči: нематеријално културно наслеђе, музеологија, антропологија, етнологија, Музеј Јадра, Лозница

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2019, no. 83 (83), pp. 11-30