Славиша Јевтић, Никола Тошић Малешевић и Љубиша Младеновић, Врмџа, књига 1-2, Културно-просветна заједница Србије и Удружење српских ратних добровољаца и ратника ратова 1804-2001, њихових потомака и поштовалаца „Хајдук Вељко“ Сокобања, (Библиотека Хроника села, бр. 425), Београд-Сокобања 2020, 366, 406 стр.

Ninoslav Stanojlović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2020, no. 20 (31), pp. 112-114