Profesionalizacija džeza u Srbiji: antropološki pristup

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Sazdavanje džeza kao profesije, u domaćim okvirima, podrazumeva jednovekovni proces koji, 2012. godine, biva formalno zaokružen, otvaranjem Odseka za džez i popularnu muziku, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Iste godine, započeto je i terensko istraživanje, tokom kojeg su intervjuisani džez muzičari koji su, na različite načine, učestvovali u savremenom procesu profesionalizacije – bilo da su, gradeći svoje karijere, postavljali temelje za institucionalno etabliranje džeza i učestvovali u uspostavljanju i izvođenju obrazovnih aktivnosti, bilo da su, u njima, učestvovali kao studenti, koji prvi put stiču priliku da dobiju nacionalnu diplomu visokoškolske umetničke ustanove. Mogućnost sticanja nacionalne diplome, međutim, otvara nekoliko značajnih pitanja i upućuje na izvesne specifičnosti označenog procesa u lokalnim okvirima. Upravo njima posvećen je ovaj prilog koji će, najpre, uputiti u ranije faze procesa profesionalizacije da bi se, najzad, razjasnili i ishodi koji su čitljivi iz narativa ispitanika.

Ključne reči: džez, džez muzičari, obrazovanje, profesionalizacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2020, no. 20 (31), pp. 63-76