Mogućnosti i prepreke za kreiranje Inkluzivnog registra nematerijalnog kulturnog nasleđa AP Vojvodine – antropološka analiza

Jelena Ćuković Miloš Milenković

Apstrakt: U radu se razmatra trenutno stanje institucionalne prakse zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa (NKN) u odnosu na ideju, iznetu u antropološkoj literaturi, o neophodnosti uspostavljanja inkluzivnog registra NKN, na teritoriji cele Republike Srbije i posebno za AP Vojvodinu. S obzirom na principe Uneskove Konvencije o zaštiti NKN i prateće Operativne smernice za njeno sprovođenje, etnička atribucija nasleđa, predložena kao rešenje problema podzastupljenosti manjinskog nasleđa u državnom registru, analitički se pokazuje kao moguće, mada nedovoljno. Iako kreiranje paralelnih registara nije onemogućeno ni Uneskovom metodologijom niti globalnom kulturnom politikom, postojeća Mreža zaštite, kao i problem podzastupljenosti manjinskih identiteta, ne bi bili rešeni na način koji od antropologije, a posebno od primenjene etnologije, ne bi tražio trenutno prevelika teorijska i moralna odricanja. Analiza nesklada između teorijskog aparata antropologije, prakse primene etnologije u sistemu zaštite, pravnog okvira zaštite nacionalnih manjina i rezultata kvalitativnog istraživanja među manjinskim zajednicama, ukazuju na neophodnost daljeg međusobnog prilagođavanja nauke, administracije i nevladinog sektora kroz međusektorsku saradnju.

Ključne reči: nematerijalno kulturno nasleđe, Vojvodina, Srbija, manjinske grupe, manjinska prava, kulturni identiteti, inkluzija, multikulturalizam, interkulturalnost

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2020, no. 15 (1), pp. 313-332