Treći pravac u folkloristici: sociološki pristup Gerija Alana Fajna

Dragana Antonijević

Apstrakt: U ovoj monografskoj studiji je razmotren teorijsko-metodološki doprinos mikrosociologa i socijalnog psihologa Gerija Alana Fajna nauci o folkloru. Kritički su reinterpretirana značajna ali i sporna mesta njegove metodologije i sociološkog pristupa folkloru, ukazano je na širi folkloristički okvir njegovih interpretacija, i na kraju je predloženo poboljšanje Fajnovog analitičkog okvira za tumačenje folklornih narativa koji je on nazvao folklorni dijamant.

Ključne reči: Geri Alan Fajn, folklorni dijamant, sociostrukturalna osnova folklora, urbane legende, ekspresivna kultura

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (2), pp. 125-156