Kompatibilnost koncepcija kulturnog nasleđa Uneska i Saveta Evrope

Jelena Ćuković

Apstrakt: Iste godine kada je Unesko usvojio Konvenciju o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa, Republika Srbija je postala Članica Saveta Evrope. Zaštita nematerijalnog i kulturnog nasleđa u Republici Srbiji vrši se prema regulativama ove dve institucije. Ovaj rad je zasnovan na komparativnoj analizi dva, za nematerijalno kulturno nasleđe, najvažnija dokumenta pojedinačnih institucija: Uneskovoj Konvenciji o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva iz 2003. godine i Okvirnoj konvenciji Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo iz 2005. godine. Cilj rada je da uporedi kulturne koncepcije Uneska i Saveta Evrope, i pokaže ima li razlike u kulturnim politikama jedne globalne i jedne evropske instituicije na ovom polju.

Ključne reči: kulturno nasleđe, Unesko, Savet Evrope, konvencije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (4), pp. 1203-1219