FENOMENOLOGIJA NATIVNOG AUTOBIOGRAFSKO-MEMOARSKOG TEKSTA – INTERPRETATIVNO VEŽBANJE ŠICOVSKE PERSPEKTIVE

Gordana Gorunović

Apstrakt: Glavni izvor inspiracije u pisanju ovog eksperimentalnog ogleda predstavljaju ideje Alfreda Šica, sabrane u njegovom kapitalnom delu Problem društvene stvarnosti. Shvatanja i analitičke kategorije ovog velikog teoretičara poslužili su mi kao svojevrsno metodološko uputstvo u analizi i interpretaciji idiosinkratičkog teksta (autobiografije, odnosno etnobiografije) moje etnografske informantkinje iz Crne Gore. Uprkos skromnim pretenzijama, njen tekst je u faktografskom, strukturalnom i semantičkom pogledu mnogo složeniji i dublji nego što izgleda na površini. Odatle proizlazi i mogućnost u tumačenju: da se njena etnobiografija tretira kao laički izveštaj koji pruža materijal za fenomenološku deskripciju posebne kulturne verzije sveta svakodnevnog života kao krajnje ili vrhovne stvarnosti. Jedan od ključeva za razumevanje ovog ličnog životnog dokumenta jeste u tome da čitalac pojmi i vrednuje opis sveta života onakav kakav se ukazuje u narativu iz emske perspektive aktera, pripadnika i učesnika. Antropološko tumačenje značenja teksta treba da bude „orijentisano na aktera“, na pisanje ženskog subjekta kao čin delanja i njegove intencije (motive i projektovane ciljeve).

Ključne reči: nativna autobiografija kao etnobiografija, socijalna fenomenologija A. Šica, svet svakodnevnog života, društveno-kulturni kontekst, vremenska perspektiva, pisanje kao intencionalno delanje, subjektivni motivi i ciljevi (zato-što i da-bi motivi), značenja tekstanativna autobiografija kao etnobiografija, socijalna fenomenologija A. Šica, svet svakodnevnog života, društveno-kulturni kontekst, vremenska perspektiva, pisanje kao intencionalno delanje, subjektivni motivi i ciljevi (zato-što i da-bi motivi), značenja teksta

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2019, no. 19 (1), pp. 51-64