Гаљенско или Јовичића гробље

Milan Brajović

Apstrakt: Стара сеоска гробља у многим подручјима Србије представљају це- лине у којима се могу препознати временски периоди на основу разли- читих утицаја који су преовладавали у израђивању и украшавању надгробних споменика Она гробља која представљају амбијенталне целине у којима се могу препознати традиционална занатска израда и правци у стилским одредницама при украшавању надгробних споменика нису више одржавана, а самим тим су и подложна различитим облицима угрожавања и уништавања. У селу Гојна Гора постоји шест гробаља  Гаљенско или Јовичића гробље, Трнавско, Лазовића или Бојовића, Бабовића, Шумљанско или Кецовића гробље, као најмлађе. Уочава се особеност сваког гробља, али најинтересантније за обраду надгробних плоча и гихову групацију је Јовичића или Гаљенско гробље. Предмет овог рада је његова фактографија, обликована као теренска документација, на основу које целина, као и поједини споменици, орнаментика, натписи и мере те записи о мајсторима који су их градили, могу бити сврстани у систем заштите културног наслеђа.

Ključne reči: Гојна Гора, гробље, надгробне плоче, фамилије, Јовичића гробље

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2018, no. 82 (82), pp. 119-147