Zadovolјstvo poslom naučnica u kontekstu postsocijalističke transformacije Srbije

Nataša Simić Milena Toković Vesna Đorđević

Apstrakt: Ovaj članak proučava nivo zadovolјstva poslom koje obavlјaju naučnice, kao i opšte i rodne faktore koji bi doprineli većem zadovolјstvu. Primenili smo interdisciplinarni pristup – koristili smo Bronfenbrenerov ekološki model (profesionalnog) razvoja, sociološku analizu konteksta i lingvističku analizu teksta. Stotinu srpskih naučnica popunilo je onlajn upitnik. One su izjavile da su umereno zadovolјne svojim poslom. Tematska analiza njihovih odgovora dala je devet opštih faktora pobolјšanja zadovolјstva poslom: stvaranje pravičnog i efikasnog menadžmenta i pobolјšanje odnosa sa nadređenima, pobolјšanje socijalnih odnosa s osobama na istoj poziciji (Bronfenbrenerov mikro i mezo sistem); pobolјšanje tehničkih resursa, povećanje plata, podrška stručnom usavršavanju, modernizacija i primena naučnog rada, unapređenje lјudskih resursa, uspostavlјanje transparentnih, doslednih i poštenih sistemskih pravila (egzosistem) i borba protiv korupcije i nepotizma (makrosistem). Određeno je šest rodno povezanih faktora: prevazilaženje socijalnih prepreka vezanih za trudnoću i brigu o deci, promena stavova u slučajevima uznemiravanja (mikro i mezo sistem), prevazilaženje zakonskih prepreka vezanih za trudnoću i brigu o deci, promena u postupcima u slučajevima uznemiravanja (egzosistem), postizanje poštovanja i jednakosti i promena društvene slike kroz lične napore (makrosistem). Preporuke za unapređenje politike i prakse razmatraju se u svetlu dominantnih vrednosti u kontekstu postsocijalističke transformacije Srbije.

Ključne reči: žene, nauka, zadovolјstvo poslom, postsocijalistička transformacija, Srbija, Bronfenbrenerov ekološki model

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (1), pp. 297-323