Политичка мобилизација српске опозиције у мартовским протестима 1991. године

Vladimir Ribić

Apstrakt: Политичка мобилизација се састоји од акција и њихових легитимација, насталих на акционој и легитимацијској основи. Акциона основа проистиче из базичне структуре политичког поретка, под којом се подразумевају принципи политичког организовања и деловања. Легитимацијска основа свој извор има у базичним политичким вредностима, односно идејама које легитимишу политички поредак. У овом раду, анализираћу акциону и легитимацијску основу политичке мобилизације српске опозиције у мартовским протестима 1991. године.

Ključne reči: политичка мобилизација, акциона основа, легитимацијска основа, српска опозиција, мартовски протести 1991. године

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (1), pp. 261–296