Kulturni i društveni život turskog paše u Beogradu - primer Ali Riza-paše

Danko Leovac

Apstrakt: U radu je analiziran vrlo poseban odnos poslednjeg komandanta beogradske tvrđave, Ali Riza-paše prema društvenom i kulturnom životu srpske prestonice. Budući da su odnosi Srba i Turaka bili vrlo specifični, ovaj paša je po prvi put raskinuo stare okove i kao jedini turski paša do tada uključio se u potpunosti u društveni život sa Srbima. Lično je učestvovao na brojnim zabavama i proslavama, a njegova žena Mejra je ostala poznata kao prva pašina supruga koja je organizovala salonska druženja za žene iz tadašnjih visokih društvenih slojeva. Njeni orijentalni saloni ostavili su dubokog traga na društvo srpske prestonice. Cilj nam je bio da predstavimo jednu folklornu i kulturološku dimenziju života turskog paše, ali i života na njegovom dvoru preko angažovanja i delovanja njegove supruge.

Ključne reči: Ali Riza-paša, Beograd, Srbija, knez Mihailo Obrenović, društveni život, kulturni život, pašinica Mejra

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (1), pp. 247–258