Camp – novi pristupi terminu i konceptu

Marko Filip Pavković

Apstrakt: Pretenzija ovoga rada je obrada Campa u svim njegovim aspektima i mogućim područjima primjene. Obrada započinje analizom i interpretacijom leksikografskih definicija Campa i njemu bliskoznačnih pojmova (kič i Trash), nakon čega slijedi interpretacija i revalorizacija još uvijek najznačajnijega teksta o Campu – Notes on Camp Susan Sontag. Nakon navedenoga, rad nastoji pružiti opću/e definiciju/e Campa koja/e ga nastoji/e odrediti, opisati i naznačiti granice njegova djelokruga. Rad revidira postulate određenih teorija o Campu: prije svega one o njegovom isključivo gay obilježju i one o snazi njegove potencije za političku subverzivnost. Camp ukus/senzibilitet/stil nastoji se i kontekstualizirati unutar okvira likovne umjetnosti na primjerima određenih stilskih formacija i autorskih poetika nekih od egzemplarnih umjetnika koji im pripadaju, kako bi se pružila paradigma za interpretaciju njihovih opusa primjenjiva i na druge umjetničke opuse.

Ključne reči: Camp, kič, Trash, Susan Sontag, Pop art, postmodernizam, Queer

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (4), pp. 1207–1224