Artefakti u kulturnoj transmisiji: evoluciona perspektiva

Aleksandra Nikolić

Apstrakt: U ovoj studji postojeći veliki opseg znanja povezan sa mehanizmima kulturne evolucije, analiziran je kroz perspektivu uloge artefakata u kulturnoj transmisiji. Usredsređenost je prvenstveno na vertikalnoj transmisiji bez međulјudskog kontakta. Posebna pažnja poklanja se poređenju jedinice kulture i artefakata kao njenog materijalnog izražaja, kao i studijama analogije između replikacije u genetskoj transmisiji i kulturne transmisije. Utvrđeno je da prikuplјanje kulturnih informacija iz artefakata, u odsustvu originalnog prenosioca, i dalјe pokazuje klјučne karakteristike kulturne transmisije. Ovaj tip kulturne transmisije manje je pouzdan od sinhronijske transmisije sa međulјudskim kontaktom, budući da se oslanja na artefakt kao medijum transmisije, ali može da omogući kulturno istrajavanje i planiranje adaptivnih promena tokom vremena.

Ključne reči: kulturna transmisija, artefakt, materijalna kultura, kulturna informacija, kulturna evolucija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (4), pp. 1165–1182