„Mоћан“ појединац-предузетник против „немоћних“ корпорација: антрополошка aнализа филма "Такер: човек и његов сан"

Miloš Zarić

Apstrakt: У овом чланку је представљена семантичка анализа дугометражног комерцијалног филма „Такер: човек и његов сан“ (Тucker: The Man and His Dream,1988), чији је режисер Френсис Форд Копола. Филм говори о животу Престона Такера (1903-1956), америчког иноватора и дизајнера аутомобила. Указано је на три базична парадигматска односа назначена у филму. Први кључан парадигматски однос, између појединца-предузетника и великих аутомобилских корпорација, повезан је с односом моћи између тих корпорација и америчке државе, другом кључном парадигматском релацијом. Ти односи проистичу из идеја и представа које се везују за феномен америчке аутомобилске цивилизације. Трећи кључан парадигматски однос државе према појединцу-предузетнику ишчитава се из контекста продукције анализираног филма и повезује се с феноменом америчких националних митова. Циљ истраживања је да укаже на значења која филмска имагинација гради укрштањем идеја и представа које се везују за феномен америчке аутомобилске цивилизације с идејама и представама везаним за феномен америчких националних митова, као и да одговори на питање да ли се и у којој мери за ту врсту конструката може рећи да су „истинити“.

Ključne reči: Престон Такер, Хенри Форд, америчка аутомобилска цивилизација, мит, амерички сан, појединац-предузетник

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (4), pp. 1113–1139