Rekonstrukcija srpskog nacionalnog identiteta u post-jugoslovensko doba: tematsko ispitivanje

Paul Moon

Apstrakt: Ovaj rad ispituje neke od izazova s kojima se suočava Srbija pri rekonstrukciji sopstvenih elemenata nacionalnog identiteta, posle raspada Jugoslavije tokom devedesetih godina prošlog veka. Za razliku od ostalih republika koje su činile federaciju, Srbija je nastojala da očuva tu federaciju do te mere da je bila najmanje nacionalistička od svih republika početkom devedesetih. Međutim, kako se Jugoslavija raspadala (dezintegrisala) tokom te decenije, Srbija je bila prisilјena da rekonstruiše svoj identitet na načine koji su odražavali okolnosti bez presedana s kojima se zemlјa suočavala. Rad istražuje elemente neprekidnosti procesa rekonstrukcije identiteta Srbije još od devedesetih godina, usredsređujući se na odlike hibridizovanog nacionalnog identiteta, uticaj istorijskih tropâ, kao i na tenzije između kulturne homogenosti i subverzivnih efekata globalizacije na taj identitet. Iz ove studije proizlazi da je savremeni srpski nacionalni identitet postao dinamičan i razvojni konstrukt, koji neprekidno biva redefinisan kao odgovor na unutarnje tenzije i spolјne pritiske.

Ključne reči: Srbija, istorija, homogenost, hibridnost, identitet, kultura, pravoslavlјe, religija, nacionalizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (4), pp. 1069–1089