Novi život kafane: disolucija „sjajnog trećeg mesta“

Nevena Milanović

Apstrakt: U radu ću pokušati da, kroz kritičko preispitivanje teorijskih postulata o tzv. „sjajnom trećem mestu“, ukažem na korelaciju i međuzavisnost prostornog ponašanja, muzike, identiteta i konzumacije alkohola. Navedene pojmove posmatram kao društvene kategorije nastale i oblikovane u stalnom procesu transformacija i kao takve predmetom antropološke analize. Polazeći od pretpostavke da su prostorna ponašanja vid izražavanja identiteta u okviru društvenog imaginarijuma, a da su identiteti višeslojni, fragmentarni i podložni manipulaciji, može se postaviti pitanje kako danas definisati „kafansku kulturu“ koja se nekada činila tako jasnom i homogenom. Metodom posmatranja s učestvovanjem i metodom intervjua u radu ću pokušati da odgovorim na sledeća istraživačka pitanja: kako definisati savremenu kafansku kulturu? Da li je muzika podloga za formiranje kafanske kulture, a konzumacija alkohola nužni pratilac i kakve su njene socijalne implikacije? Kroz sintagmu identitetskog foruma biće ponuđen nov teorijski okvir za razmatranje (post)modernih kafana i disolucije njenog (utemeljenog) identiteta.

Ključne reči: kafana, muzika, identitet, identitetski forum, konzumacija alkohola

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (4), pp. 971–985