Утицај музике на међуетничке односе становника Сарајева и Мостара

Bogdan Dražeta Zorana Guja

Apstrakt: Музика и музички облици представљају неизоставан део сваког људског друштва и културе. Као што музика може бити „у служби” стварања и преобликовања идентитета, нпр. етничких, регионалних и локалних, она истовремено може повезивати људе и њихове заједнице. Током обављања теренских истраживања у Сарајеву и Мостару крајем 2017. године, код великог броја саговорника уочени су ставови и размишљања о делимичном и ситуационом превазилажењу етно-политичких подела путем музике. Контекст заједничке музичке традиције свих етничких група у Босни и Херцеговини даје један од оквира за проучавање односа музике и идентитета на овом простору. У овом раду приказаћемо основне наративе, настале на основу медијских извештаја и разговора са становницима наведених урбаних целина и њиховог ширег подручја, о томе како музика и музички облици утичу на међуетничке односе и изградњу локалног, градског идентитета. Може се рећи да на нивоу Босне и Херцеговине музика у одређеној мери показује другачији правац насупрот тренутном јавном и медијском дискурсу. Сматрамо да овај допринос може дати повода за размишљање о томе на који начин музика у једном друштву (пре)обликује вредности, ставове и понашања људи.

Ključne reči: музика, наративи о музици, употреба музике, међуетнички односи, локални идентитети, Сарајево, Мостар, Босна и Херцеговина

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (4), pp. 899-925