Ustavne promene i državno jedinstvo u retorici "Antibirokratske revolucije" u Srbiji

Vladimir Ribić

Apstrakt: "Antibiroratskom revolucijom" nazivamo obračun unutar SK Srbije, koji se odigrao u periodu od 1987. do 1989. godine, uz najširu političku mobilizaciju građana, i čiji je rezultat ustavno preuređenje Srbije. Tokom osamdesetih godina 20. veka, srpsko komunističko rukovodstvo je, manje ili više eksplicitno, osporavalo pravno-politički i ekonomski poredak u Srbiji i Jugoslaviji, uspostavljen Ustavom iz 1974. godine. Kada su u pitanju sprovođenje ustavnih promena i uspostavljanje državnog jedinstva, Slobodan Milošević i Ivan Stambolić su svoju retoriku zasnivali na sličnim, a često i istovetnim stavovima i argumentima.

Ključne reči: Antibirokratska revolucija, ustavne promene, državno jedinstvo, SK Srbije, Slobodan Milošević, Ivan Stambolić

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (1), pp. 185-212