Možda si ti ona prava? Nove religije i Alternativni religijski koncepti

Danijel Sinani

Apstrakt: U radu se diskutuju pokušaji definisanja osnovnih pojmova i određivanja predmeta proučavanja studija novih religija. Ukazano je na prednosti i nedostatke upotrebe termina "novi religijski pokreti", dat je osvrt na osnovne konceptualizacije zastupane od strane najuticajnijih autora iz oblasti studija novih religija ali i predložena nova terminologija i pristup problemu. U radu se promoviše upotreba izraza "alternativni religijski koncepti" i argumentuju prednosti koje obezbeđuje ovakvo određenje predmeta kojim se bavimo.

Ključne reči: alternativni religijski koncepti, novi religijski pokreti, terminološki aparat, određenje pojma, problemi definisanja, religija, religioznost.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (1), pp. 163-182