Nevidljivo nasleđe: stari Egipat i muzeji u Srbiji

Vera Vasiljević

Apstrakt: Muzejske zbirke Srbije, uz jednu mumiju i dva kovčega, raspolažu sa tek nešto više od sto pedeset staroegipatskih artefakata koji su stečeni pretežno krajem XIX i početkom XX veka i to kao pokloni, a samo je jedan skarabej pronađen tokom arheoloških iskopavanja u našoj zemlji. Staroegipatske starine iz naših muzeja, skoro bez izuzetka sve već stručno i naučno obrađene i publikovane, javnosti su već dugo nedostupne ili ih samo povremeno može videti ograničeni broj posetilaca (deo zbirke beogradskog Narodnog muzeja u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta). Ne pominju ih ni internet prezentacije muzeja koji čuvaju njihov najveći deo, to jest prezentacije muzeja u Vršcu, Beogradu i Somboru. Biće razmotreni potencijalni razlozi za takvu „nevidljivost“, a posebno pitanja da li su te starine percipirane kao nasleđe, u kakvu se kategoriju nasleđa svrstavaju i kakvi kriterijumi na to utiču.

Ključne reči: muzeji u Srbiji, staroegipatske zbirke, arheološko nasleđe, kulturno nasleđe

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (3), pp. 617-630