O međusobnim uticajima jezika i kulture u delima Edvarda Sapira

Sanja R. Korićanac

Apstrakt: Cilj ovog rada je da predstavi one aspekte dela američkog antropološkog lingviste Edvarda Sapira koji pokazuju u kakvom odnosu mogu biti jezik i kultura u kojoj se taj jezik koristi. Sapir je, prevashodno, strukturalistički i sinhronijski proučavao jezike američkih urođenika kao dinamičke sisteme, koji odražavaju sopstvenu unutrašnju logiku, psihologiju i kulturalno okruženje. Uglavnom posvećen istraživanju plana izraza, Sapir razmatra jezik i kulturu kao simboličke konfiguracije uslovljene kontekstom. U Sapirovom pristupu jezičkim fenomenima, vidljiv je uticaj principa geštalta, rane psihoanalitičke teorije i njenih osnovnih pojmova, kao što su nesvesna shematizacija, kolektivno nesvesno i projekcija. Sapir je potvrdio da zajednice koriste jezik, radi očuvanja zajedničkih sećanja, ustaljenih običaja i društvene stratifikacije, ali mu nije uspelo da odredi bazične korelacije između logičkih koncepata i njihove formalne leksičko-gramatičke primene u jeziku. Fonetske promene u jeziku nalaze se u fokusu Sapirovih istraživanja, jer ih smatra najznačajnijim činiocima jezičkih transformacija, koje postaju društvena pojava, kada utiču na promenu jezika zajednice. Uporedna istraživanja više jezika omogućila su mu da, metodom analogije, rekonstruiše moguće forme prvobitnih jezičkih oblika, ali i da prati razvoj tih formi u pojedinačnim dijalektima, u zavisnosti od različitih varijabli. Sapirova podela jezika po tipu jezičke strukture odražava njegovu spremnost da prihvati preklapanja među kategorijama i fleksibilnost njegovog shvatanja jezičkih promena, koja nisu zasnovana na prihvatanju bespovratne jednosmernosti istorijskog i tehnološkog razvoja. Sapir je izričit kada kaže da nema smisla iznositi vrednosne sudove o jezicima, niti se sme govoriti o primitivnim jezicima i primitivnim kulturama u apsolutnom smislu.

Ključne reči: antropološka lingvistika, Sapir, nesvesna shematizacija, geštalt, dinamički sistemi, fonetske promene

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2018, no. 18 (29), pp. 129-143