Критички прикази етничке подељености градова Босне и Херцеговине у електронским медијима

Bogdan Dražeta

Apstrakt: У овом раду, настојаћу да представим и обрадим медијске кри- тичке приказе који се тичу етничке подељености градова Босне и Херцеговине, тачније Сарајева и Мостара. То су претежно видео снимци различитих међународних и босанско-херцеговачких еле- ктронских медија, чија је продукција на БХС језицима, а који прате ситуацију у ова два града и говоре „против” етничке поделе, зала- жући се за јединствену и грађанску Босну и Херцеговину. Ови медији стварају слику о томе колико је отежан свакодневни живот грађана спрам линије поделе. Рад има за циљ да прикаже како се стварају ти критички прикази у медијима, анализом двадесет видео снимака са веб-сајта YouTube и неколико других веб-адреса. У питању је тринаест документараца из два серијала, као и седам телевизијских репортажа.

Ključne reči: прикази, критика, електронски медији, етничка подела, градo- ви, Босна и Херцеговина, Сарајево, Мостар

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2018, no. 18 (29), pp. 81-111