Epska biografija Nikole Pašića

Ivana Dimitrijević

Apstrakt: U fokusu interesovanja ovog istraživanja, nalazi se folklorna biografija Nikole Pašića, izneta u zbirci epskih pesama “Nikola Pašić u narodnim pesmama” Mladena St. Đuričića, iz tridesetih godina prošlog veka. Cilj istraživanja bilo je da se interpretira epski lik Nikole Pašića i utvrde eveventualni mitski obrasci u njegovoj osnovi. Građa je analizirana i interpretirana kombinacijom literarnih i antropoloških metoda i smeštena u kulturni i politički kontekst u kome je nastala. Ovakvim pristupom, utvrđeno je da, na osnovu ove građe, još uvek nije moguće govorti o mitu o Nikoli Pašiću. Međutim, moguće je govoriti o začetku ovog mita, koji se, u periodu oko Prvog svetskog rata, zahvaljujući istorijskoj ulozi Nikole Pašića, generisao na osnovu opštih tipova političkih vođa i brojnih staroslovenskih mitoloških obrazaca. Kao takav, on takođe predstavlja nastavak srpskog državotvornog mita iz 19. veka.

Ključne reči: Nikola Pašić, folklor, Jugoslavija, Prvi svetski rat, epika, nacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2018, no. 18 (29), pp. 61-80