„Čuvari parka“: participativno projektovanje i antropološko promišljanje Platoa u Mileševskoj ulici u Beogradu

Katarina M. Mitrović

Apstrakt: Cilj ovog rada biće da prikaže jedno antropološko istraživanje, unutar transdisciplinarnog rešenja, čija osnova počiva na ideji participativnog projektovanja. S tim u vezi, prikazaćemo rad inicijative „Čuvari parka“ koja je sprovela čišćenje, oživljavanje i transformaciju Platoa na teritoriji beogradske opštine Vračar, nastojeći da iskoristi aktivni potencijal mesta i njegovih korisnika. Plato kao zajednički javni prostor namenjen svima tumačićemo kao identitetsko „antropološko mesto“. Dalje, postaviće se pitanje dinamike komšijskih odnosa i situacija u kojima se ostvaruju bliži ili dalji kontakti. Posebno će biti razmotreni koncepti „prostora aktivnosti“, „prostora okupljanja“, „prostora kretanja“ i „prostora događanja“, važnih kada govorimo o mapiranju i stvaranju urbanog čvorišta na Platou, kao mesta susretanja, razmene i konstituisanja zajednice, pojedinaca i sredine. Naposletku, analizirajući intervjue sprovedene na Platou predstavićemo rad inicijative, od njenog nastanka 2015. godine, do završne izložbe u maju 2018, kojom je prikazan proces transformacije prostora, u kom su učestvovali antropolozi, arhitekte i ispitanici – odrasli i deca sa Platoa. Odgovaranjem na pitanja kako se ovaj prostor doživljava, ko „ima pravo na njega“ I od čega ovaj odnos zavisi, te odgonetanjem delova Platoa koji se koriste ili, sa druge strane, izbegavaju, potcrtaćemo ose i mogućnosti antropološkog udela u participativnom projektovanju.

Ključne reči: Plato, participativno projektovanje, interdisciplinarni pristup, antropološko mesto, “Čuvari parka”

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2018, no. 18 (29), pp. 41-60