The Same Risk, the Different Vulnerability? Social Environment as Risk-generating Factor in Injecting Drug Users and Sex Workers

Bojan Žikić

Apstrakt: IAKO JE RIZIK ISTI, DA LI SE VULNERABILNOST RAZLIKUJE? DRUŠTVENO OKRUŽENJE KAO ČINILAC GENERISANJA RIZIKA KOD INTRAVENSKIH KORISNIKA DROGE I SEKSUALNIH RADNICA Rad predstavlja rezultat socijalno epidemiološkog istraživanja krvlju prenosivih bolesti među beogradskim intravenskim korisnicima droge i seksualnim radnicama. Prevashodni cilj studije predstavljalo je otkrivanje činilaca koji su odgovorni za povećanu izloženost socijalno epidemiološkim rizicima pripadnika i pripadnica narečenih grupa. U ovom radu, razmatraju se oni rezultati istraživanja, koji ukazuju na nešto različite obrasce uspostavljanja date vulnerabilnosti seksualnih radnica, u odnosu na intravenske korisnike droge, pošto izgleda kao da društveno okruženje igra kudikamo značajniju ulogu u proizvođenju socijalno epidemiološkog rizika za seksualne radnice, negoli što je to slučaj sa intravenskim korisnicima droge. Ispostavlja se da su seksualne radnice u znatno nepovoljnijem položaju onda, kada je u pitanju upravljanje rizikom na osnovu kontrolisanja sopstvenog društvenog okruženja, negoli što su to intravenski korisnici droge.

Ključne reči: socijalna epidemiologija, krvlju prenosive bolesti – rizik i vulnerabilnost, seksualne radnice, intravenski korisnici droge, rizično okruženje – društveno okruženje, Beoograd.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (1), pp. 149-162