„BLOK BRATE, BRUKLIN BRATE” Prilog proučavanju odnosa muzike i mesta na primeru antropološkog istraživanja novobeogradske hip-hop kulture

Marija Ajduk Marko Pišev

Apstrakt: Novi Beograd je beogradska opština koja je od „starog dela grada” odvojena rekom Savom i za koju je poslednjih desetak godina karakterističan izrazit rast, kako ekonomski (veliki broj kompanija, tržnih centara), tako i demografski (kontinuirana izgradnja novih stambenih blokova i popunjavanje istih). Ipak, prve asocijacije na Novi Beograd su njegova karakteristična soc-realistička arhitektura (betonski soliteri), visoka gustina naseljenosti, zbunjujuća podeljenost na blokove što asocira na koncept američkog „geta”. Istraživanje koje u radu izlažemo fokusira se na ispitivanje predstava o Novom Beogradu koje je moguće pronaći u pesmama novobeogradskih hip-hop muzičara. Osnovna teza od koje polazimo jeste da muzika konstruiše identitet određenog prostora ili mesta, te joj stoga pristupamo kroz njeno osnovno svojstvo – komunikativnost i ne posmatramo je u muzikološkom ili estetskom pogledu. Istraživački metod na koji se oslanjamo jeste kvalitativni i zasniva se na analizi odabranih tekstova hip-hop pesama u kojima se pominje i prezentuje Novi Beograd, na osnovu čega nastojimo da apstrahujemo korpus značenja koja se pripisuju ovom delu Beograda.

Ključne reči: muzika, mesto, antropologija, Novi Beograd, hip-hop

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (3), pp. 59-71