PRIVATNI ETNIČKI ARHIV IZMEĐU POLITIKE IDENTITETA I SREDSTVA DRUŠTVENE KONTROLE: PRIMER ARHIVA „B“ U RUMUNIJI

Saša Nedeljković

Apstrakt: Privatni arhiv, a naročito jedna od njegovih retkih podvrsta, privatni etnički arhiv, predstavljaju veliki simbolički resurs i veliki socijalni kapital, i kao takvi su veoma moćno sredstvo u konstrukciji identiteta i dobijanju društvene moći. U ovom radu, preko analize jednog konkretnog primera, prikazan je složen proces pretvaranja privatne kolekcije istorijskih dokumenata u etnički arhiv, u cilju ostvarivanja pojačanog uticaja unutar sopstvene etničke zajednice, ali i države u celini. Učinjen je pokušaj da se ovakva pojava opiše, i da se prepoznaju, izdvoje i definišu svi akteri u tom procesu, kako bi se ovaj prilično zanemareni naučni problem bolje osvetlio. Naročita pažnja posvećena je opisivanju društveno-političkog konteksta u kome se ovaj proces odvija.

Ključne reči: Etnički arhiv, društvena moć, identitet, manjina, Rumunija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (2), pp. 83-102