МИЗАНТРОПОЛОШКА ДРУГОСТ „СТРЕНГЛЕРСА“: „ВЛАДИМИРОВЕ ХРОНИКЕ“

Bojan Žikić Marija Ajduk

Apstrakt: „Владимирове хронике“ састављене су од шест песама чланова енглеског музичког састава „Стренглерс“. Већина њих снимљена је током 1980-их и бави се животом у тоталитарном систему совјетског комунизма. Разматрамо их као пример конструисања хетеропрагматске другости чији је манифестни циљ указивање на мизантропичност тоталитаризма, а латентни супротстављање индивидуализма као социјално онтолошке позиције постојећим начинима људског друштвеног и културног организовања уопште.

Ključne reči: антропологија популарне културе; антропологија музике; мизан- тропологија; другост; индивидуализам; тоталитаризам; совјетски комунизам

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (2), pp. 67-82