PROSTORNI ASPEKTI DEMONOLOŠKIH PREDANJA IZ ISTOČNE SRBIJE: ETNOGRAFSKI PRIMERI I ANALIZA

Marko Pišev Bogdan Dražeta

Apstrakt: U ovom radu biće predstavljena demonološka predanja, tj. verovanja u demonska bića ljudskog i ne-ljudskog porekla (demone prirode), na osnovu građe prikupljene tokom obavljanja terenskih istraživanja u široj okolini Knjaževca, počevši od leta 2014. godine. Rad predstavlja nastavak prethodnih istraživanja u kojima smo definisali teorijsko-metodološki okvir za proučavanje prostora u narodnoj demonologiji, putem lociranja i opisivanja graničnih područja, odnosno prostornih zona u kojima se pojavni oblici iz sfere podazumevane stvarnosti stapaju sa onostranim formama. Prostorni kontekst ovih intermedijalnih zona, kako ćemo pokazati na osnovu prikupljene etnografske građe, predstavlja bitan uslov za ukazivanje natprirodnih bića u demonološkim predanjima. Taj kontekst, nadalje, ispunjen je kulturnim sadržajima koje je moguće izdvojiti, opisati i analizirati, što će i biti osnovni cilj ovog rada.

Ključne reči: Demonološka predanja, narodna religija, prostor, granična područja, Istočna Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (2), pp. 9-28