Analiza tradicionalnih Yoruba poslovica o kriminalnom i devijantnom ponašanju

Mathias Olufemi Dada Ojo Amos Olutunde Abisoye Oluwasola Abiodun Aina Gloria Debrah Akazue Ayodele Abel Olurotimi

Apstrakt: Svakodnevna upotreba poslovica u Yoruba društvu postepeno izumire, posebno među mlađom generacijom. Ovaj članak, stoga, nastoji da ispita upotrebu poslovica, diskutujući neke izabrane poslovice o kriminalnom i devijantnom ponašanju poznate u tradicionalnom znanju Yoruba. Odabrane su dvadesetčetiri poslovice neprobabilnom tehnikom uzorkovanja, izabrane na osnovu individualnih opredeljenja istraživača. Uključeno je osam poslovica o krađama; devet poslovica o lenjosti; četiri o prljavštini i pet o preljubi. Poslovice su predstavljene na Yoruba jeziku, ali su i prevedene na engleski. Poslovice su protumačene, a nauk o kome podučavaju je razjašnjen da bi se pravilno razumele i koristile. Članak nastoji da ohrabri upotrebu Yoruba domorodačkih poslovica u svakodnevnoj komunikaciji, posebno među mladima u društvu, da bi se sprečilo njihovo odumiranje. Takođe se preporučuje pravilna i stalna upotreba poslovica u medijima i na javnim mestima. Najzad, preporučuje se valjana dokumentacija domorodačkih poslovica kroz edukativni sistem.

Ključne reči: kriminal, devijantno ponašanje, poslovice, komunikacija, Yoruba

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (2), pp. 489–503